CO JE CHIP TUNING?

Každé moderní vozidlo je vybaveno řadou elektrických řídících jednotek, které ovládají jednotlivé systémy vozidla. Řídící jednotky získávají informace o stavu vozidla pomocí čidel a snímačů (poloha plynového pedálu, rychlost vozidla, otáčky motoru, teplota a množství nasávaného vzduchu, zatížení atd.). Na zákledě těchto informací jednotka následně odesílá signály do akčních členů vozidla (škrtící klapka, vstřikovače, ovládání turbodmychadla, EGR atd.). 

Při zjednodušeném příkladu řídící jednotka zaznamená sešlápnutí plynu, vyhodnotí zatížení vozu a jeho rychlost a pošle signál pro otevření  škrtící klapky, do ventilu pro otevření lopatek turbodmychadla a do vstřikovačů pro zvýšení dávky paliva. Výsledek je zvýšení otáček a rychlosti vozidla.

To, jak řídící jednotka v závislosti na sešlápnutí plynu zareaguje, je dáno programovým nastavením jednotky. 

V případě chip tuningu nás zajímá zejména řídící jednotka motoru ECU (engine control unit) a částečně řídící jednotka převodovky TCU (transmition control unit). 

Jak jsme si řekli v úvodu, každá řídící jednotka má programové nastavení, dle kterého vyhodnocuje vstupy a odesílá povely k akčním členům vozidla. Prakticky se jedná o obyčejné tabulky (mapy), kde na ose X  je jeden vstup (např. otáčky motoru), na ose Y druhý vstup (např. zatížení) a v tabulce jsou nastaveny hodnoty pro veškeré kombinace těchto hodnot (v tomto příkladě by byly v tabulce hodnoty poměrů množství vzduchu a paliva ve válci).

AF map
Mapa poměru vzduchu a paliva

Chip tuning je tedy úprava softwaru řídící jednotky, zejména jejich map. Úpravou těchto map lze zvýšit výkon, snížit spotřebu, vypnou a upravit různé funkce vozidla. Při neodborné úpravě však může dojít k poškození řídící jednotky i vozu.

Chip tuning je dnes již trochu zavádějící název, jelikož vychází z doby, kdy nebylo možné upravit tyto mapy pouhým přehráním dat, ale bylo nutné vyměnit fyzicky čip v řídící jednotce za čip upravený. Dnes lze pomocí speciálních přístrojů (programátorů) mapy z řídící jednotky vyčíst, upravit a nahrát zpět.

PROČ SI NECHAT UPRAVIT ECU/TCU?

Úprava výkonu a spotřeby

Programováním řídící jednotky motoru a převodovky lze zvýšit výkon motoru, snížit spotřebu, i zlepšit vlastnosti automatické převodovky.

Při úpravě řídící jednotky motoru se nejčastěji řeší takzvaný Stage 1, při kterém se upraví výkon a spotřeba v rámci vlastností originálních dílů z výroby. Není tedy třeba žádná další fizická úprava vozidla
Stage 2 a 3 jsou dalšími stupni navýšení výkonu. Je zde ale již nutné spolu s programováním řídící jednotky také instalovat specialozované díly, které toto navýšení výkonu umožní a vydrží.

U automatických převodovek se řeší okamžik zařazení/podřazení. Zejména u některých převodovek DSG je již z výroby řazení nešťastně nastaveno a dochází ke zbytečnému podtáčení motoru. Úpravou řídící jednotky převodovky lze toto napravit.

 

Programování EGR, DPF, AdBlue

Dalším důvodem k programování je smazání některého ze systémů vozidla. Nejčastěni se jedná o systémy EGR, DPF nebo AdBlue. Důležité je říci, že smazáním těchto systému se vozidlo stává nezpůsobilým k silničnímu provozu. I přes tuto skutečnost je po těchto úpravách poptávka zejména z důvodu velice nákladných oprav.